Margaret Shaw - Artwork - Bleeding Poppy

Bleeding Poppy

Acrylic
Framed Size 22 x 18 inches / 56 x 46 cm
£100

Bleeding Poppy - Original Artwork Purchase Request